יום ראשון, 31 במרץ 2013

מבחן כתה ט - תכנית רגילה


מבחן 2 בפיסיקה לשכבת ט' תשע"ג/ מחצית ב/ מועד א/ טור א

נושאי המבחן: המרת יחידות, חוק שימור אנרגיה, אנרגיית גובה   ואנרגיית תנועה

      שם: _________________יושב ליד:____________כתה:________

                                   ניתן לצבור במבחן 105 נקודות

         זמן המבחן: 60 דקות

חלק א: שאלות (1 -2) יש לצרף את החישוב לתשובה (21 נקודות)

1. ענה על שאלות מעבר היחידות הבאות . (9 נקודות)

            =        X ק"מ בשעה  A.    3 מטר בשניה

 

        =    X מטר בשניה       ק"מ בשעה  B.     120

 

        =    X מטר בשניה    C.     10 ק"מ בשניה  

 

  

2. השלימו את הטבלה הבאה: (12 נקודות)

 

מסה (ק"ג)
מהירות (מטר בשניה)
אנרגיית תנועה (ג'אול)
60

10

 
1000
25
 
 
1
200 ג'אול
5
 
1,600 ג'אול

 


 

חלק ב: בשאלות הבאות (3 -7) הקף בעיגול את התשובה הנכונה ביותר. יש לצרף את החישוב לתשובה (30 נקודות)

3.  במה תלויה כמות אנרגית התנועה (Ek) האגורה בגוף?  (6 נקודות)

א. אך ורק במהירותו של הגוף

ב. מסתו של הגוף ומהירותו.

ג. אך ורק מסתו של הגוף.

ד. משקלו של הגוף וגובהו.

 

4. תלמיד בחטיבת בן-צבי הולך בבוקר לבית הספר במהירות של 2 מטר לשנייה. לאחר שהוא שם לב שהשעה מאוחרת הוא מגביר את מהירותו ל- 6 מטר בשנייה. פי כמה גדלה אנרגית התנועה של התלמיד?  (6 נקודות)

א. פי 3

ב. פי 6

ג. פי 9

ד. לא ניתן לדעת

                         

5. נתונים שני עצמים על ריצפה. מסת האחד 100 גרם ומסת השני 10 גרם. לשניהם מעניקים אנרגית תנועה בגודל של 1000 ג'אול. מי משני העצמים ינוע במהירות גדולה יותר? (6 נקודות)

א.    הראשון       ב. השני             ג. שניהם ינועו באותה מהירות    ד. אי אפשר לדעת

 

6. בשעת בלימת חרום של מכונית נוסעת, במה יהיה תלוי מרחק התגובה?  (6 נקודות)

א. אך ורק במהירות המכונית.

ב. אך ורק בריכוז הנהג.

ג. אך ורק במסת המכונית.

ד. במהירות המכונית ובריכוז הנהג.

 

7. בשעת בלימת חרום של מכונית נוסעת, במה יהיה תלוי מרחק הבלימה?  (6 נקודות)

א. באנרגית התנועה של המכונית.

ב. אך ורק בריכוז הנהג.

ג. בקצב גלגול האנרגיה (מתנועה לחום) ובריכוז הנהג

ד. בקצב גלגול האנרגיה (מתנועה לחום) ובאנרגית התנועה.


 

חלק ג: בשאלות הבאות (8 – 10) לא לשכוח לכתוב: נתונים, צריך למצוא, נוסחה, דרך חישוב, תשובה סופית. תשומת ליבכם ליחידות! יש לצרף את החישוב לתשובה. נא לפתור באופן מסודר ע"ג 3 הדפים הנוספים (54 נקודות)

8. מכונית שמסתה 1 טון נוסעת במהירות של 72 קמ"ש. לפתע הנהג מבחין בצורך לעצור עצירת חרום. חשב את מרחק העצירה של המכונית, אם ידוע שזמן התגובה של הנהג הוא חצי שנייה, וכן ידוע שקצב גלגול האנרגיה (מתנועה לחום) הוא 10,000 ג'אול למטר. (14 נקודות)

 

9.       אבן שהמסה שלה 0.1 ק"ג, נעה במהירות של 200 מטר בשנייה. במהלך תנועתה היא פגעה בחלון זכוכית, חדרה דרכו והמשיכה לנוע במהירות של  100 מטר בשנייה. (16 נקודות)

א. מהי אנרגיית התנועה של האבן לפני הפגיעה בחלון? הציגו את החישוב (5  נקודות)

ב. מהי אנרגיית התנועה של האבן לאחר הפגיעה בחלון? הציגו את החישוב. (5 נקודות)

ג. הסבירו את השינוי באנרגיית התנועה של האבן. (6 נקודות)

        _________________________________________________________________

        _________________________________________________________________


 

10.   כדור במסה 200 גרם נופל מגובה 45 מטר, התנגדות האוויר זניחה . (24 נקודות)

א.     מהי אנרגיית הגובה ואנרגיית התנועה של הכדור ברגע השחרור ? (6 נקודות)

ב.   מהי אנרגיית הגובה ואנרגיית התנועה של הכדור בגובה 25 מטר מעל הקרקע ? (6 נקודות)   מהי מהירות הכדור בגובה זה ? (3 נקודות)

ג.     מהי אנרגיית הגובה ואנרגיית התנועה של הכדור רגע לפני הפגיעה בקרקע ? (6 נקודות) מהי מהירות הכדור ברגע זה ? (3 נקודות)

פרט את הנוסחאות ודרך החישוב בטבלה למטה

     נוסחה                          
        לחישוב
מצב
 
 
 
 
 
 
גובה
מהירות
אנרגיית גובה
אנרגיית תנועה
אנרגיה כוללת
רגע השחרור
 
 
 
 
 
 
 
 
כדור בעת הנפילה בגובה
 25 מטר
 
 
 
 
 
 
 
 
רגע לפני פגיעה בקרקע
0 m
 
 
 
 
 
 
 

 

בהצלחה!!!